ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВІЙ АКЦІЇ «Чорна П’ятниця»

Акція проводиться у відповідності з умовами даних Правил (Офіційних умов). 

Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.

1. Замовник та Виконавець Акції

1.1. Замовником і Виконавцем рекламно-маркетингової Акції «Чорна П’ятниця» (надалі – «Акція») виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Платформа Холдінг», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Біломорська 1. 

2. Основні положення Акції

2.1. Брати участь в Акції можуть усі громадяни України, які постійно проживають в Україні та яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років (мають повну діє - та правоздатність) (надалі – Потенційні учасники Акції). Потенційні учасники Акції можуть стати учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил з урахуванням п.2.2. цих Правил.

2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років;
особи, які не виконали умов цих Правил;

2.3. Акція проводиться на території України і триватиме з 00:01 23 листопада 2019 року до 23:59 30 листопада 2019 року включно (надалі – «Період проведення Акції»). 

2.4. Реєстрація проводиться менеджерами з продажу Platforma Coworking

Київ

Тел: +38 (067) 690 83 11

E-mail: sales@coworkingplatforma.com


Львів 

Тел:+38 (067) 690 86 15

E-mail: sales@coworkingplatforma.com


3. Умови та порядок участі в Акції:

3.1. Заповнити форму реєстрації у визначений умовами акції термін з 23 листопада 2019-р. 00:01 по 30 листопада 23:59 або зареєструватись за допомогою контактних даних, зазначених в п. 2.4;
3.2. Укласти угоду протягом тижня з моменту реєстрації;
3.3. Знижка діє на зимовий період з 1 грудня 2019 року до 29 лютого 2020 року включно;
3.4. Угоду має бути укладено не менше, ніж на 3 місяці, без права розірвання.


4. Інші умови

4.1. Замовник/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за непроведення Акції, або не вручення Призу у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру на території дії акції, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця Акцій обставини, що перешкоджають в проведенні Акції та врученню Призу.

4.2. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальність за неможливість отримання переможцем Призу з будь-яких причин, які не залежать від Замовника/Виконавця Акції, в т.ч. з причини зазначення переможцем неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому такий переможець позбавляється права на отримання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

4.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Виконавцем Акції. Рішення Замовника/Виконавця Акції є остаточним та оскарженню не підлягає. 

4.4. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:

4.4.1. Володільцем персональних даних Переможців Акції є Замовник. 

4.4.2. Персональні дані Переможця обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

4.4.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 3.4 цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти ідентифікаційний код, адреса реєстрації.

4.4.4. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

4.4.5. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Виконавець та будь-які залучені Виконавцем треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.

4.4.6. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції та протягом півроку після проведення акції. Персональні дані Переможця будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для забезпечення вручення  Призу, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

4.4.7. Переможець володіє всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.

4.10. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції / Переможець тим самим надає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних.

4.11. Виконавець та Замовник не несуть відповідальності за: 

- неотримання  Переможцем Акції Подарунку Акції  з вини самого Переможця Акції;

- за відмову Переможця Акції  від одержання Подарунку Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;

- інші обставини, які не залежать від Замовника/Виконавця Акції.

Виконавець /Замовник не сплачують Переможцю Акції  жодних компенсацій.

4.12. Під час проведення Акції  чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести переписку  з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Головного переможця на умовах Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.

4.13. Правила затверджені Замовником Акції та діють протягом тривалості Акції.